Bommersviksgården

På uppdrag av Benny Wallin Snickare AB har vi reoverat tak och plåt på Bommersviksgården mellan Nykvarn och Järna med lertegel från Vittinge.

I entreprenaden ingick byte av befintligt takbeläggning, målning av befintliga takkupor, komplettering av plåt i takfot och ränndalar, inklädnad av båda skorstenarna, montering av ny täckplåt och byte av fönster mellan de olika taken, demonterg och återmontering av utrymmningsväg, montering av ny taksäkerhet samt byte av hängrännor och sturör.

I samband med takbytet samordnades ochså en lagning av putsen vid takfoten, där ställningen anpassades för de olika arbetena av Broja fasadställnigar. En bra dialog mellan ansvariga för verksamheten, beställaren och oss gjorde att pågående verksamhet kunde bedrivas som vanligt i byggnaden utan driftsstopp.

Projektinformation
 • Beställare

  Benny Wallin Snickare AB

 • Entreprenadform

  ABT06

 • Projekttyp

  Takentreprenad

 • Beläggning

  Vittinge E13

 • Storlek

  390 kvm