Kontakt

Vi har huvudkontor i Strängnäs, men finns även i Enköping och Stockholm. För det mesta är det enklast att kontakta oss via e-post eller ringa vår växel. Här nedan finner du våra kontaktuppgifter.

Huvudkontor

Harvstigen 5
645 41 STRÄNGNÄS

Växel: 0152-30101
info@taklaggarna.nu

Enköping

Sandgatan 5
749 35 ENKÖPING

Tel: 010-7075230
info@taklaggarna.nu

Stockholm

Bellmansgatan 36
118 47 STOCKHOLM

Tel: 010-7075233
info@taklaggarna.nu

Har du frågor? Hör av dig till oss.

Erik Eriksson
VD

Erik har för utom ansvaret som VD även hand om att räkna på alla projekt som rör lutande tak med beläggning av tegel och formatplåt.

Telefon E-post
Carl-Magnus Svensson
Försäljningschef

"Mange" ansvarar för kalkyl avseende plåtentreprenader och kombinerade entreprenader i samverkan med Peter.

Telefon E-post
Peter Mårtensson
Produktionschef

Peter är också KMA ansvarig. Utöver det räknar Peter på alla tätskiktsentreprenader samt kombinerade entreprenader.

Telefon E-post
Hans Tengdahl
Ventilation & OVK

"Hasse" ansvarar för ventilationsavdelningen. Han räknar på entreprenaderna, arbetsleder personalen och har behörighet för OVK.

Telefon E-post
Tord Wallin
Arbetsledare Plåt

Tord är arbetsledare för plåtavdelningen och leder det daliga arbetet ute på projekten. Tord agerar BAS-U på våra egna plåtprojekt.

Telefon E-post
Jimmy Sandstedt
Arbetsledare Tak

Jimmy är arbetsledare för takavdelningen och leder det dagliga arbetet ute på projekten. Jimmy agerar BAS-U på våra egna takprojekt.

Telefon E-post