Kontakt

Vi har huvudkontor i Strängnäs, men finns även i Enköping och Stockholm. För det mesta är det enklast att kontakta oss via e-post eller ringa vår växel. Här nedan finner du våra kontaktuppgifter.

Huvudkontor

Harvstigen 5
645 41 STRÄNGNÄS

Växel: 0152-30101
info@taklaggarna.nu

Enköping

Sandgatan 5
749 35 ENKÖPING

Tel: 010-7075230
info@taklaggarna.nu

Stockholm

Bellmansgatan 36
118 47 STOCKHOLM

Tel: 010-7075233
info@taklaggarna.nu

Har du frågor? Hör av dig till oss.

Erik Eriksson
VD

Erik har för utom ansvaret som VD även hand om att räkna på alla projekt som rör lutande tak med beläggning av tegel och formatplåt.

010 70 75 231 E-post
Carl-Magnus Svensson
Försäljningschef

"Mange" ansvarar för kalkyl avseende plåtentreprenader och kombinerade entreprenader i samverkan med Peter.

010 70 75 233 E-post
Peter Mårtensson
Produktionschef

Peter är också KMA ansvarig. Utöver det räknar han på alla tätskiktsentreprenader samt kombinerade entreprenader.

010 70 75 230 E-post
Niclas Leonardsson
Arbetsledare Plåt

Leo är arbetsledare för plåtavdelningen och leder det daliga arbetet ute på projekten. Leo agerar BAS-U på våra egna plåtprojekt.

010 70 75 234 E-post
Jimmy Sandstedt
Arbetsledare Tak

Jimmy är arbetsledare för takavdelningen och leder det dagliga arbetet ute på projekten. Jimmy agerar BAS-U på våra egna takprojekt.

072 30 66 698 E-post