Ramavtal Strängnäs Kommun 

Vi har sedan fem år tillbaka ramavtal med Strängnäs Kommun gällande service och underhåll av tak samt snöskottning av fastighetsbeståndet.

Avtalet omfattar fastighetsbeståndet som förvaltas av Strängnäs Fastighets AB, Strängnäs Bostads AB och Strängnäs Kommun. I beståndet ingår hyresbostäder, skolor, äldreboenden, särskillda boenden och idrottsanläggningar.

Under uppdragstiden har vi bytt takbeläggning på ett flertal förskolor, hyrsfastigheter och idrottsanläggningar. Vi har också årligen skött snöskottning med rondering av fastigheter med särskillt hög risknivå.

Utöver rot arbeten och snöskottning sköter vi också den löpande servicen på avrop. Uppdraget omfattar byte av trasiga stuprör, rensning av hängrännor och stuprör, rengöring av mossa, utryckning vid läckage och mycket mer.

Nedan finns ett urval av de olika objekt vi har bytt tak på de senaste åren.

Projektinformation
 • Beställare

  Strängnäs Kommun 

 • Entreprenadform

  ABT06

 • Projekttyp

  Ramavtal ta  

 • Beläggning

  Tegel, tätskikt och plåt  

 • Storlek

  Över 20 000 kvm