Pågående projekt

Bellona 5, Solna

Nyproduktion med kombinerad tätskikts- och plåtentreprenad på uppdrag av Serneke. Fortsättning på tidigare entreprenad.

Polisen, Nyköping

Tätskiktsentreprenad med inbyggt tätskikt, foamglas och kompaktsystem.

Tegelmästaren 1, Södertälje

ROT entreprenad med byte av takbeläggning, installation av nya ventilationsaggregat och solel på 5 hyresfastigheter.

Riksäpplet 2, Handen

Vi har fått i uppdrag att klä fasad på trapphus med sandwichelement samt tillhörande plåtbeslag till fasad. Vi kommer också montera nytt tätskikt på taket.

Avslutade projekt